Wiecznie młodzi

Tlen to najlepsze lekarstwo na COVID

W chorobie COVID-19 jest jedna szczególna cecha. To zmiany naczyniowe, które doprowadzają do pogorszenia niewydolności oddechowej – tłumaczy prof. Piotr Kuna, alergolog i pulmonolog. Jest jednak coś, co pomaga w ograniczeniu skutków epidemii. Mowa o tlenoterapii, która nie po raz pierwszy okazuje się niezwykle skuteczna przy dolegliwościach w oddychaniu, i nie tylko.

Pacjent, który chorował na COVID, po 10 dniach od wystąpienia objawów nie jest już pacjentem zakaźnym, natomiast w badaniu PCR nadal można stwierdzać pozostałości wirusa. Tacy pacjenci powinni być wypisywani do domowej opieki, gdzie, przede wszystkim, powinni być leczeni tlenoterapią, bo powikłania wielonarządowe, które mamy, wynikają z niedotlenienia i najważniejszym lekiem jest tlen – tłumaczy prof. Piotr Kuna, alergolog i pulmonolog.

W Polsce jest wiele punktów zajmujących się pulmonologią i rehabilitacją, które mogłyby wziąć pod opiekę takich pacjentów. Jednym z takich miejsc jest Gabinet Tlenoterapii Hiberbarycznej Wiecznie Młodzi z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Zygmuntowskiej 17A, a także w Limanowej przy ul. Tarnowskiej 40.

W gabinetach Wiecznie Młodzi w Nowym Sączu i Limanowej zabiegi przeprowadzane są w komorach miękkich, jedno oraz dwuosobowych. Są to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie i najnowocześniejszych urządzeń, które posiadają certyfikat zgodności z Przepisami Polskimi i Normami Unii Europejskiej, dotyczących Komór do terapii tlenowej – hiperbarycznej. Osoby oddychają tam tlenem pochodzącym z koncentratora tlenu, będącego urządzeniem medycznym, posiadającym międzynarodowy atest Systemu ciekłego tlenu w urządzeniach służby zdrowia do celów tlenowych. Przez godzinę podawany jest czysty tlen (stężenie tlenu 94% (+/-3%)) – normalnie w powietrzu jest 21 proc. tlenu i 78 proc. azotu. Tym sposobem dostarczają do organizmu 15 razy więcej tlenu, niż oddychając normalnie.

PAMIĘTAJ: Jeśli podejrzewasz, że masz objawy COVID-19 lub jesteś w trakcie oczekiwania na wyniki na obecność koronawirusa – stosuj się do zaleceń lekarzy, odpowiednich służb oraz wytycznych WHO zachowując wszelkie środki higieny i ostrożności.

HBOT vs COVID

PAMIĘTAJ: Jeśli podejrzewasz, że masz objawy COVID-19 lub jesteś w trakcie oczekiwania na wyniki na obecność koronawirusa – stosuj się do zaleceń lekarzy, odpowiednich służb oraz wytycznych WHO zachowując wszelkie środki higieny i ostrożności.

Przełomowe doniesienia z Chin
Duszności, kaszel czy bóle klatki piersiowej to jedne z objawów koronawirusa – każdy wiąże się układem oddechowym i dotlenianiem organizmu. W szpitalu w Wuhan zastosowano hiperbarię jako jedną z metod wspomagania kuracji. Doktor Zhong zauważył, że potrafi ona złagodzić objawy, a w kolejnych zabiegach ustępowały duszności oraz wyrównywał się oddech pacjentów.

Obserwacje docierające z Chin z prowincji Wuhan odnośnie do zastosowania lekkiej tlenoterapii hiperbarycznej u osób, u których wykryto wirusa SARS-Cov-2, wywołującego ostrą chorobę oddechową COVID-19 są dość obiecujące.

Badania zostały przeprowadzone przez doktora Zhong Yangling na kilku pacjentach ze stwierdzoną obecnością koronawirusa. Choroba zajęła układy oddechowe, gdzie część osób była już w stanie krytycznym. Przedstawiony raport z badań ujawnia, że tlenoterapia hiperbaryczna została wykorzystana, aby wesprzeć leczenie COVID-19. Wyniki działania tych zabiegów zostały określone jako bardzo pozytywne. Sesje w komorach hiperbarycznych były przeprowadzane pod ciśnieniem 1,4-1,6 ATA.

Złagodzenie objawów spowodowanych koronawirusem – jak wspomina doktor Zhong – nastąpiło już po pierwszych seriach zabiegów. Postępująca hipoksemia (stan niskiej zawartości tlenu we krwi), która występuje u chorych, była punktem wyjściowym do zastosowania hiperbarii.

Hipoksemia została uznana za jeden z kluczowych czynników wpływających na pogarszający się stan pacjentów z COVID-19. SARS-Cov-2 atakuje poprzez płuca, powodując ostry stan zapalny i uniemożliwia prawidłowe dotlenienie organizmu.

Koncentratory tlenu – zauważa doktor – na całym świecie stają się skuteczną bronią w walce z COVID-19, a także wszystko, co pomaga dotlenić organizm, dostarczając odpowiednią ilość tlenu do komórek, kiedy ciało stara się walczyć z chorobą i regenerować tkanki.

Jak już powszechnie wiadomo, tlen hiperbaryczny posiada wiele zalet w przeciwdziałaniu hipoksemii i jej skutkom. Wyższe ciśnienie pozwala na dostarczenie większej ilości tlenu do komórek w organiźmie, który jest niezbędny dla wsparcia zdrowia. Dodatkowym pozytywnym efektem jest zwiększenie rozpuszczalności tlenu we krwi.

Z informacji dostarczonych przez doktora Zhong’a wynika, że pierwszy zabieg hiperbaryczny zmniejszył objawy duszności i bóli w klatce piersiowej. Kolejne zabiegi znacząco poprawiały oddech u pacjentów – redukując w znacznym stopniu duszności. Ponowna tomografia komputerowa przeprowadzona u pacjentów z koronawirusem wykazała, że nastąpiła duża poprawa stanu chorych.

Powyższe wykresy obrazują nasycenie tlenem w krwiobiegu pacjenta przed i po wyjściu z komory hiperbarycznej. Rezultat jest widoczny od razu i poprawia się przy kolejnych sesjach. Natlenowanie widoczne na grafice ukazuje, że każdy kolejny dzień przynosi lepsze efekty.

Podobieństwa do hiszpańskiej grypy

Z sugestii doktora Paula Harch’a wynika, że zmiany płucne powstałe przez chorobę COVID-19 są podobne do tych, które mieli chorzy na hiszpańską grypę podczas epidemii w 1918 roku.

W trakcie epidemii, hiszpanki doktor Cunninghan, który jeszcze przed wojną stworzył szpital będący jedną wielką komorą hiperbaryczną, leczył niedotlenienie pacjentów spowodowane chorobą zakaźną. W tamtych czas nie istniały jeszcze współcześnie nam znane respiratory czy koncentratory tlenów. Podwyższone dotlenianie skutkowało złagodzeniem hipoksemicznej niewydolności oddechowej u leczonych. Cunninghan nie miał natomiast pojęcia, że podwyższone ciśnienie atmosferyczne powodowało nie tylko lepsze przyswajanie tlenu, ale również pomagało w krótszej regeneracji uszkodzonych podczas zakażenia tkanek.

Terapia tlenowa w komorze hiperbarycznej skutecznym sposobem dotleniania

W sieci jest dostępny raport Światowej Komisji Zdrowia (WHO) dotyczący leczenia zapalenia płuc, które jest powodowane przez zakażenie wirusem SARS-Cov-2 oraz wywiady zespołów eksperckich.

Główne przyczyny zgonów spowodowanych chorobą COVID-19 powodowaną przez wirusa SARS-Cov-2 to uciążliwa hipoksemia (niedotlenienie), niewydolność wielonarządowa (przeważnie wątroby i serca), zapalenie tkanek płuc oraz zaburzenie cytokin odpornościowych.

Publikacje licznych raportów ujawniają, że tlenoterapia i metody jej stosowania są ciągle ulepszane – od prostych cewników do nosa, przez wentylację nieinwazyjną, dochodząc aż do inwazyjnej wentylacji medycznej czy ECMO (jest to zabieg natlenowania krwi pozaustrojowego). Włączana jest w to także tlenoterapia w komorach hiperbarycznych i to właśnie tej terapii przyznaje się coraz większą wagę.

Badania, które powstają i dotyczą tego tematu, dowodzą, że podawanie tlenu tradycyjnymi metodami najprawdopodobniej niewystarczająco zaspokoi zapotrzebowanie organizmu, który jest chory. Tkanki płucne, które są uszkodzone przez zakażenie, nie dostarczają w ten sposób odpowiedniej ilości tlenu do krwi. Do uzyskania pełnego przyswojenia, należy podawać skoncentrowaną ilość przy warunkach wyższego ciśnienia – tutaj do gry wchodzą komory hiperbaryczne z zakresami od ciśnień niskich do medycznych (od 1,3 ATA do 3,0 ATA). Sprawia to, że tlen dostarczany do organizmu jest wchłaniany w znacznie większych ilościach, biorąc nawet pod uwagę stan zniszczonego układu oddechowego. Chorzy, którzy mają niedotlenienie tkanek ogólnoustrojowych, cierpią na problemy z wątrobą i mięśniami sercowymi. W tym przypadku jest szczególnie istotne dostarczanie odpowiedniej ilości życiodajnego tlenu, sposobem, który jest najbardziej wydajny. mHBOT i HBOT korzystają z praw fizyki i mechaniki gazów związanych z ciśnieniem oraz powiązanych z tym reakcjami organizmu.

Jak podaje Changijang General Hospital of Oxygen Shipping, jest kilka istotnych zalet tlenoterapii hiperbarycznej w stosunku do zwykłego oddychania świeżym powietrzem:

  1. Zwiększona wydajność przyswajania tlenu, powodowana przez zwiększone przenikanie cząsteczek gazów w tkankach płucnych.
  2. Ilość tlenu, która rozpuszcza się we krwi, jest dużo większa, niż całkowita zdolność transportu hemoglobiny. Tutaj tlen jest dostarczany do osocza i do płynu mózgowo-rdzeniowego.
  3. Ukrócenie niedoboru tlenowego organizmu. W serii krótkich zabiegów poprawia metabolizm, nawet tych najbardziej niedotlenionych części organizmu. Badania potwierdzają korzystny wpływ hiperbarii tlenowej na układ odpornościowy.
 

Podsumowując zebrane informacje z badań i raportów

Hiperbaria nie jest samoczynnym środkiem leczniczym choroby COVID-19 (powodowanej przez wirusa SARS-Cov-2). Jest za to skuteczną metodą wspomagającą niwelowanie skutków ubocznych niedotleniania organizmu. Prawidłowo stosowana tlenoterapia hiperbaryczna, może wspierać leczenie osób zakażonych. Od lat z powodzeniem jest stosowana jako dodatkowa suplementacja tlenowa organizmu, współgrająca z innymi metodami dotleniania.

Źródła

  • https://hyperbaricexperts.com/pdf/Hyperbaric_oxygen_therapy_in_the_treatment_ofCOVID-19_Severe_Cases.pdf
  • https://www.aamhei.com/wp-content/uploads/2020/03/Hypoxia-and-COVID-19-AAMHEI.pdf
  • https://www.hbotnews.org/hyperbaric-oxygen-therapy-for-new-coronavirus-pneumonia/
  • https://hyperbaricexperts.com/pdf/Hyperbaric_oxygen_therapy_in_the_treatment_ofCOVID-19_Severe_Cases.pdf
  • https://hbot.com/hyperbaric-oxygen-for-covid-19-report/
  • https://www.hbotnews.org/hyperbaric-oxygen-therapy-for-new-coronavirus-pneumonia/